Blog Widget by LinkWithin

Monday, April 13, 2009

Kem Solat Bestari

 Kem Solat Bestari 2 untuk Tahun 1-5 di ILP Pedas 2009

Mafhum Hadis Nabi S.A.W
“Perintahkanlah anak-anak kamu untuk sembahyang pada usia tujuh tahun; dan pukullah mereka kerana meninggalkannya pada usia sepuluh tahun; dan pisahkanlah di antara mereka (anak-anak kamu) di dalam tempat tidur”(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)Datang seorang laki-laki kepada Umar Ibnu Khahtab mengadukan kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar mendatangkan anak itu untuk menceritakan kedurhakaannya terhadap bapaknya dan kelalaiannya terhadap hak-hak orang tua. Anak itu menjawab : ” Wahai amirul
mukminim, bukankah anak juga mmpunyai hak-hak yang harus diberikan oleh bapaknya ?” Umar berkata : ” tentu”. Anak bertanya : ” Apakah itu wahai amirul mukminin ?” Umar menjawab, ” Memilihkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik kepadanya dan mengajarkan  Al Qur’an kepadanya ”.

Anaknya berkata, ” Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya ayahku belum pernah melakukan salah satupun diantara semua itu. Adapun ibuku seorang Majusi. Ayahku telah memberikan nama Ju’al (kumbang kelapa) kepadaku dan belum pernah mengajarkan satu hurufpun dari Al Qur’an.” Kemudian Umar menoleh kepada laki-laki itu dan berkata : ” Engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan, bahwa anakmu telah durhaka kepadamu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakai kamu dan engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu.
0 comments:

  © ibnuzainrembawi Psi by ibnuzain.com 2009

Back to TOP